Budownictwo przemysłowe

Nasze doświad­cze­nie i zaplecze sprzę­towe pozwala na kom­plek­sową real­iza­cję dużych obiek­tów, takich jak:

  • obiekty użyteczności publicznej
  • hale
  • obiekty prze­mysłowe
  • zagospo­darowanie przestrzeni miejskiej (zobacz galerię: Fontanny)

Aktu­al­nie w realizacji:

Profil Facebook
Google+