Roboty wykończeniowe

Ofer­u­jemy roboty wykończeniowe typowe, takie jak:

  • dzi­ałowe ściany gipsowe
  • tynki gip­sowe agregatem
  • wylewki mik­sokretem
  • adap­tacja poddaszy

Wykonu­jemy także wszelkie niety­powe pro­jekty jak:

  • zmi­ana aranżacji,
  • prze­bu­dowy

Skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+