Usługi remontowe i prace rozbiórkowe

Czas życia obiektu budowlanego można znacznie wydłużyć dzięki wykony­wa­niu reg­u­larnych przeglądów i drob­nych prac remon­towych na bieżąco.

Real­izu­jemy:

  • renowacje elewacji
  • docieple­nia budynków
  • naprawy bieżące dachów, fun­da­men­tów, ele­men­tów drew­ni­anych, betonowych i stalowych
  • prze­bu­dowy
  • rozbu­dowy
  • wyburzenia
  • wymi­anę instalacji
  • mal­owanie i zmi­anę aranżacji wnętrz

Skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+