Osiedle Laurowe w Pszczynie

7 lat temu
Osiedle Laurowe w Pszczynie 11

Zakończyliśmy budowę Osiedla Lau­rowego w Pszczynie.

W maju w sys­temie gen­er­al­nego wykon­aw­stwa zakończyliśmy kom­plek­sową inwest­y­cję osiedla w Pszczynie.

Inwest­y­cja obe­j­mowała cztery budynki wielorodzinne wraz z infra­struk­turą osiedla.

Zlokali­zowana jest w Pszczynie, przy ul. Szy­manowskiego (obok Pasażu Książęcego), na tere­nie osiedla mieszkan­iowego Kępa, w sąsiedztwie zabytkowego Parku Pszczyńskiego, przyle­ga­jącego do Pszczyńskiej starówki.

Więcej infor­ma­cji o inwest­y­cji: osiedle​-lau​rowe​.pl

Zapraszamy do obe­jrzenia galerii zdjęć z tej realizacji.

Profil Facebook
Google+