Budowa trzech fontann w Andrychowie

11 lat temu
Fontanny i rzeźby Andrychów

Zapraszamy do obe­jrzenia naszej galerii real­iza­cji poświę­conej budowie trzech fontann w Andrychowie.

Zakres naszych prac obe­j­mował część budowlaną fontann (roboty ziemne, żel­bety, przyłącza, izo­lacje, okładziny gran­i­towe, mon­taż rzeźb),oraz zagospo­darowanie terenu (mon­taż ławek, latarni, położe­nie naw­ierzchni z kostki brukowej).

źródło: www​.nowiny​.andrychow​.eu/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​n​o​w​i​n​y​/​n​a​j​w​a​n​i​e​j​s​z​e​/​172​-​a​n​d​r​y​c​h​o​w​ianka” title=„www.nowiny.andrychow.eu”>www.nowiny.andrychow.eu

Więcej filmów w zakładce Filmy.

Profil Facebook
Google+