Realizacja: Fundament pod wieżę widokową na Szyndzielni

7 lat temu
Fundament pod wieżę widokową na Szyndzielni 7

Nowa real­iza­cja w galerii zdjęć.

Zakończyliśmy real­iza­cję fun­da­men­tów pod wieżę widokową na Szyn­dzielni.
To piękne miejsce cieszy się coraz więk­szą pop­u­larnoś­cią turys­tów. Do samej wieży można dojechać kole­jką linową. Ide­alne miejsce na szy­bki wypad w góry z rodziną.

Zapraszamy do oglą­da­nia zdjęć!

Profil Facebook
Google+